Prawo zamówień publicznych w Niemczech- polska firma startuje do przetargu- przewodnik

bei uns veröffentlicht am03.12.2009

Autoren

Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner

EnglischDeutsch
Zusammenfassung des Autors
Prawo na wyciągnięcie ręki - polnisch sprechende Anwälte in Berlin Mitte
Prawo zamówień publicznych należy do jednych z wielu regulacji prawnych opartych na założeniach prawa wspólnotowego. Na podstawie artykułów zawartych w traktatach Unii Europejskiej ustanawiających wiążące zasady wolnego rynku oraz uczciwej konkurencji powstały odpowiednie ustawy lub inne akty prawne w państwach członkowskich. Ustawy te nie tylko gwarantują  stosowanie owych zasad, ale i stwarzają mechanizmy ochronne dla pokrzywdzonych poprzez nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie.

Zasada wolnego, nieograniczonego rynku pozwala również polskim firmom startować do przetargów rozpisanych przez niemieckiego wykonawcę. Takie przetargi, o ile wartość zamówienia przekracza odpowiednie kwoty, są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a bezpłatnie można znaleźć je na stronie internetowej www.ted. europa.eu. Zamawiający z siedzibą w Niemczech nie może z góry wykluczyć wykonawców startujących z innych krajów europejskich lub z regionów dalekich od miejsca wykonania zamówienia, o ile nie ma do tego wystarczająco ważnych powodów. Takie uzasadnione wykluczenie zdarza się jednak bardzo rzadko.

Potencjalny wykonawca z Polski startujący do przetargu w Niemczech powinien więc najpierw uważnie przeczytać ogólne warunki zamówienia i przeanalizować, czy jest w ogóle w stanie zakwalifikować się do pierwszego etapu, tj. złożenia oferty, która będzie wzięta pod uwagę przez zamawiającego. Pomijając tak ważne i oczywiste aspekty jak przedmiot zamówienia, czas realizacji umowy i wymagania techniczne lub personalne, należy prześledzić inne, szczególnie dla spółek zagranicznych ważne warunki, jakie stawia zamawiający, jak np. ważna polisa ubezpieczeniowa, oświadczenia o przynależnościach do izb zawodowych, posiadanie technicznych certyfikatów i licencji.

Gdy wszystko przemawia za tym, że zainteresowana firma jest w stanie sprostać wymaganiom zamawiającego, należy złożyć zapytanie o resztę dokumentacji i zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia (o ile nie ma jej już w ogłoszeniu) oraz resztą dokumentów. Wówczas można podjąć decyzję o złożeniu zamówienia, należy jednak pamiętać, aby dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w podanym terminie. Niedostarczenie któregoś z załączników konsekwentnie prowadzi do wykluczenia z przetargu.  

Włączenie pomocy prawnej podczas przygotowania się do przetargu może nastąpić już na etapie zapoznawania się z ogłoszeniem w Dzienniku lub w innym źródle. Już wtedy można wykryć błędy zamawiającego, które spowodują, że przetarg nie odbędzie się lub zostanie powtórzony. Jeśli składający ofertę sam zauważył ten błąd, ale mimo to złożył ofertę i nie oprotestował przetargu, jego późniejsze powołanie się na ten błąd będzie najczęściej spóźnione, gdyż protest powinien być złożony już w chwili powstania wątpliwości co do poprawności przetargu.

Równie szybko należy reagować w przypadku, gdy okaże się, że nadesłana przez zamawiającego dokumentacja jest niepełna, niezrozumiała, albo co więcej, niezgodna z ogólnymi warunkami podanymi w ogłoszeniu. Każde zwlekanie ze zgłoszeniem takich uwag wobec zamawiającego doprowadza do utraty prawa powołania się na ewentualną stratę z racji niedopuszczenia do przetargu lub wykluczenia z niego.

W prawie niemieckim, podobnie jak i w polskim prawie zamówień publicznych, istnieje trzystopniowa skala środków odwoławczych. Czasami wystarczy złożenie samego protestu (Rüge), w innych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie postępowanie sprawdzającego (Nachprüfungsverfahren) i ostatecznie zaskarżenie decyzji do sądu. Jeśli umowa między zamawiającym a wybranym w przetargu wykonawcą została już zawarta, slarżącemu pozostaje tylko proces o odszkodowanie, który toczony jest przed sądami cywilnymi.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną w postępowaniach i procesach przetargowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji! Wskażemy ewentualne niejasności w dokumentacji przetargowej, złożymy protest w Państwa imieniu lub poprowadzimy proces przed izbą odwoławczą.

W naszej kancelarii prawem przetargowym zajmuje się niemiecki adwokat i prawnik zagraniczny Thomas M. Preisner.


Streifler & Kollegen
Oranienburger Str. 69
10117 Berlin


Telefon: 030-278740 30
Telefax: 030-278740 59

e-mail: [email protected]Artikel zu passenden Rechtsgebieten

Artikel zu Deutsch-Polnischer Rechtsverkehr

Grundstückserwerb durch Ausländer in Polen

09.04.2010

Anwalt für deutsch-polnischen Rechtsverkehr - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB

Das polnische Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsformen

17.03.2010

Rehtsberatung zum polnischen Gesellschaftsrecht - Wirtschaftsrecht - S&K Rechtsanwälte in Berlin-Mitte

Investitionsführer Polen - SONDERWIRTSCHAFTSZONE Pommern -

06.07.2007

Rechtsberatung zum polnischen Recht - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB

Investitionsführer Polen

26.04.2007

Sonderwirtschaftszonen in Polen - S&K Rechtsanwälte in Berlin-Mitte